fredag den 6. februar 2009

Anmeldelse af Mød konflikten - fem huer i Børsen

Læs her den seneste anmeldelse af Mød konflikten, fra Børsen, fredag den 23. januar 2009. Anmeldt af Steen Hildebrandt Professor ved Handelshøjskolen, Århus Universitet.
(Med tilladelse fra Steen Hildebrandt bringes her anmeldelsens fulde ordlyd.)

Konflikthåndtering for os alle
af Steen Hildebrandt

En fin, balanceret og praktisk rettet fremstilling af meget svære emner

Konflikter koster livskvalitet, humør og økonomi. Både de små dumme og de helt store konflikter koster – i hjemmet og på arbejdspladsen.
Denne bog handler om arbejdspladsens konflikter.
Og det er en solid, kompetent og velskrevetbog. Den gennemgår hele paletten af elementer i en konflikt – fra den opstår, udvikler sig, eksploderer eller bliver mødt og håndteret.

Skal møde konflikten
Bogens grundbudskab er, at man skal kende og møde konflikten, og det betyder bl.a., at man skal have begreber – til at begribe og tale om konflikter med. Konflikten har nogle grundelementer, sag og relation. Dem skal man kende. Den har en dynamik – relationen er på spil. Konflikten har en sprogbrug, som med forfatterens ord er konfliktens afslørende drivkraft. Konflikters udvikling er ofte blevet sammenlignet med en trappe, og bogen her indeholder også den berømte trappemodel. Derudover rummer bogen afsnit om »den hjælpsomme samtale«, »om sagens kerner«, »om at løsne konfliktens hårdknude«, »kommunikation om konfliktens emner«, »konfliktmægling «, »beslutningsprocesser«, »mødeledelse«, »råd til konflikthjælperen« og »om at sige noget svært i en kritisk situation«.
Det er en fin, balanceret praktisk rettet fremstilling af meget svære emner. Rigt forsynet med små illustrative eksempler og samtaler.

Ikke kun for eksperter
Det er en vigtig pointe ved en bog som denne, at den ikke kun er for eksperter. Det er den også, men eksperten
er måske allerede videre; nej, bogen er langt mere for os alle, for alle, der er på en arbejdsplads og i denne
sammenhæng møder og involveres i konflikter. Og alt tyder på, at det moderne arbejdsliv er fyldt med konflikter. Vi kan alle sammen, med øget bevidsthed og med begreber og viden om konflikter, blive markant bedre til at håndtere konflikter i vore egne arbejdsliv.
Og sociale konflikter af den karakter, der forekommer på arbejdspladser, er nok tillige eksempler på konflikter, hvor det er forholdsvis nemt med enkle begreber og vilje at tøjle og håndtere konflikter, før de eskalerer og gør livet uudholdeligt.

Mød konflikten
– om konflikter
på arbejdspladsen,
Nethe Plenge,
Hans Reitzels Forlag.
265 sider.
Pris kr. 275.
ISBN 9788741251363.

Ingen kommentarer:

Etiketter